otkupsrebraizlata.comOtkup Srebra i Zlata - Najpovoljniji otkup nakita u Beogradu i Srbiji

otkupsrebraizlata.com Profile

otkupsrebraizlata.com

Title:Otkup Srebra i Zlata - Najpovoljniji otkup nakita u Beogradu i Srbiji

Description:Otkup Zlata – Najpovoljnija Cena u Beogradu. Otkup zlata je na?a primarna delatnost, vrednost koju Vam nudimo formira se svakodnevno prema stanju na ...

Keywords:otkup srebra, otkup zlata

Discover otkupsrebraizlata.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

otkupsrebraizlata.com Information

Website / Domain: otkupsrebraizlata.com
Website IP Address: 176.104.106.24
Domain DNS Server: ns3.hostingweb.rs,ns2.hostingweb.rs,ns1.hostingweb.rs

otkupsrebraizlata.com Rank

Alexa Rank: 11211699
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

otkupsrebraizlata.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,124
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue: $832
Yearly Revenue: $10,124
Daily Unique Visitors: 2,552
Monthly Unique Visitors: 76,560
Yearly Unique Visitors: 931,480

otkupsrebraizlata.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
otkup srebra 3 0.72%
otkup zlata 8 1.79%

otkupsrebraizlata.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Sun, 18 Feb 2018 15:51:12 GMT

otkupsrebraizlata.com Traffic Sources Chart

otkupsrebraizlata.com Alexa Rank History Chart

otkupsrebraizlata.com aleax

otkupsrebraizlata.com Html To Plain Text

Otkup Srebra i Zlata - Najpovoljniji otkup nakita u Beogradu i Srbiji Otkup Srebra i Zlata Najpovoljniji otkup nakita u Beogradu i Srbiji Najpovoljniji otkup Zlata i Srebra Otkup Zlata – Najpovoljnija Cena u Beogradu Otkup zlata je na?a primarna delatnost, vrednost koju Vam nudimo formira se svakodnevno prema stanju na tr?i?tu kako bi vam otkupljivanje kod nas, obezbedilo najpovoljniju priliku i najve?e cene na obostrano zadovoljstvo. Mi dajemo na uvid, posve transparentno i javno, sve na?e cene, svaki dan svim potencijalnim klijentima. U na?im poslovnicama i na na?oj veb stranici potra?ite sve informacije kako bi bezbednost i zadovoljstvo vas te svih na?ih budu?ih klijenata bilo maksimalno. Na?a usluga kojom nudimo garantovano najpovoljniji otkup zlata u Beogradu i okolini je ujedno je i va?a prilika da ostvarite dobar posao a samim time i najbolju zaradu. Zato zapamtite, ako vas interesuje najbolja cena otkupa zlata, obratite nam se s poverenjem. ?ta treba da znate prilikom prodaje zlata? Odre?ivanje te?ine zlata Iako otkupljiva? u svom prostoru treba da poseduje vagu, i to vrlo preciznu vagu koja je sertifikovana od strane Dr?ave Srbije, ?to mora biti jasno vidljivo na samoj vagi u vidu nalepnica koja potvr?uje njenu preciznost, Vi ipak izmerite va?e zlato na barem jo? jednoj vagi, jer gram dva je dosta novca a ako na vagi ne vidite jasne oznake Srpskog zavoda za metrologiju i mo?ete biti sigurni da poku?ajavaju da Vas prevare. Prodajete zlato od 14, 18 ili 24 karata? Pored mogu?nosti prevare na te?ini Va?eg zlata, postoji mogu?nost podvale prilikom otkupa zlata i to u kvalitetu (?isto?i) zlata, Vi kao laik niste u stanju da odredite koliko karata ima va? nakit a razlika u ceni izme?u 24 karatnog i 14 karatnog zlata je velika, pa ?ak izme?u 14 karatnog i 18 karatnog je razlika ve? oko 50 dinara ?to na 10 grama daje 500 dinara. Koliko karata ima svaki pojedini komad zlata koji prodajete mo?ete proveriti na barem jo? jednoj lokaciji za otkupljivanje zlata (vi?e je bolje) kao i za te?inu, da budete 100% sigurni u to ?to imate. Ponesite li?nu kartu i uzmite ra?un Prilikom otkupa zlata, na? slu?benik ?e vam tra?iti na uvid Va?u li?nu kartu. Svi otkupljiva?i koji dr?i do svoje poslovnosti i do zakona Dr?ave Srbije ?e vam tra?iti OI i po zavr?etku transakcije (otkupa) ?e vam izdati odgovaraju?i ra?un, ovako otkupljiva? zlata osigurava sebe od odgovornosti a vi imate nalog kao dokaz transakcije. Prepru?ujemo Vam, ali zaista obavezno da proverite cene otkupa zlata na barem 4-5 mesta, ako ovo ?itate zna?i da imate pristup netu, iskoristite ga i saznajte koliko vam ko novca nudi za va?e zlato, i zapamtite: nije svaki otkup dobar za vas! Najpovoljniji otkup zlata – Beograd! Jednostavnim uvidom u cenu koju vam nudimo i proverom kod na?e konkurencije olak?avamo vam izbor gde obaviti najpovoljniju prodaju u Beogradu. Otkupna cena zlata u Beogradu? Cena za otkup zlata zavisi od nekoliko faktora. Najzna?ajniji faktor je svakako ?isto?a zlata, od nje najvi?e zavisi vrednost. Koli?ina koju prodajete je tako?e bitan faktor, va?i pravilo vi?e zna?i bolje, za ve?e koli?ine nudimo mogu?nost daljeg dogovora oko cene, naravno u va?u korist. Slobodno nas kontaktirajte e-mail adrese, stojimo vam 24 ?asa na raspolaganju. Najnovije cene zlata i srebra mo?ete pratiti na na?em sajtu na kome svakodnevno, nekad i vi?e puta dnevno objavljujemo cene, mo?ete nam se obratiti sa punim poverenjem i uveriti se u na?u kvalitetetnu usluge. Trenutno vr?imo otkup samo u Beogradu gde se nalazi i najve?a konkurencija u Srbiji ?to se otkupa zlata i srebra ti?e. Na? moto je na?a cena, proverite gde obavljate otkupljivanje zlata pre nego se odlu?ite na prodaju. Uvereni smo da na?a kvalitetna usluge i na prvom mestu na?a vrednost otkupa ?ine prvu dobitnu kombinaciju kada je u pitanju va?e zlato i srebro, na?e cene u?ini?e Vas sre?nim i bogatijim. Najpovoljnije Otkupljivanje zlata, dukata, lomljenog zlata, srebra Ako vas zanima srebro, cena srebra po gramu, lom zlata ili ne?to vezano za srebro pogledajte na?u ponudu koju ne?ete mo?i odbiti. Otkupljujemo sve vrste i oznake zlata i srebra, na?a ponuda za va?e zlato i srebro je jedinstvena prilika da dobijete maksimum novca koji je u tom trenutku mogu?e dobiti, obratite nam se s poverenjem, va? Otkup Srebra i Zlata.com Tim. Otkup i Kupovina – Srebra i Zlata Po?tovani, otkri?emo Vam sve tajne vezane za otkup i kupovinu srebra i zlata (poluga, zlatnika). Ovde ?ete otkriti tajne ovog popularnog biznisa. Zlato i Srbro Cena zlatnog i srebrnog nakita Otkupna cena zlata Otkup zlatnog nakita Ulaganje u Zlato i Srebro Zlatne poluge od jednog grama Zlatne poluge od 2 i 5 grama Zlatne poluge od 10 i 20 grama Zlatna poluga od 50 grama Zlatna poluga od 100 grama Zlatna poluga od 250 grama Meni Po?etna O zlatu Otkup zlata Kupovina Cena Kontakt Preporuka Antikvarnica Beograd Apartmani Beograd na dan Fotografisanje nakita Izrada web stranice Otkup automobila Beograd Re?nik Copyright ? 2017 Otkup - Najpovoljniji otkup zlata i srebra

otkupsrebraizlata.com Similar Website

Domain WebSite Title
zalog.rs Zalagaonica Royal za zalog i otkup zlata, srebra, satova u Zalagaonici u Beogradu
argentum.hr ARGENTUM hrvatski lanac srebrnarnica - nakit od srebra, ?elika i satovi - otkup zlata i srebra
plemenit.hr Plemenit - prodaja zlata i srebra
it-serviscentar.rs Laptop servis - Popravka i otkup laptopova Beograd
kbcnet.rs Naslovna | Najpovoljniji be?i?ni i kablovski internet u Beogradu - Wireless Internet Provajder - KB...
kesgold.com KE? & GOLD - zalagaonica, otkup, zlata, novcane pozajmice, satova, dragog kamenja, otkup zlata, otk...
dzoker.co.rs Zalagaonica, novcane pozajmice, plasman novca, otkup zlata, zajam novca, zalagaonica zlata, otkup z...
infolek.com Pretraga lekova, kozmetike i ostalih farmaceutskih proizvoda u Srbiji i Beogradu
laptopbgd.com Prodaja servis i otkup polovnih laptopova (notbukova) Beograd
stareknjige.com Antikvarnica Stare Knjige | Otkup i prodaja starih knjiga
monetalis.hr Monetalis d.o.o. – Otkup numizmatike, odlikovanja, zna?aka i dr.
guliguli.rs Guli-Guli doo, otkup i recikla?a sekundarnih sirovina
yellowpages.rs Firme u Beogradu i Srbiji | Poslovni imenik | Video oglasi | Internet ogla?avanje | Preporuke pot...
otkupautomobila.com Otkup automobila - Otkup automobila Beograd
zaks.hr ZAKS zlatarne | vrhunski nakit od zlata i srebra, zlatnici, prstenje, narukvice, nau?nice, ogrlice,...
otkupmobilnih.com Otkup mobilnih telefona Beograd - 064/980-4444 | Prodajte Va? mobilni telefon brzo i sigurno - Tel:...
reosiguranje.com reosiguranje.com | Portal o osiguranju i reosiguranju u Srbiji i svetu || Osiguranje u Srbiji i Reg...
imenjak.com Imenjak.com prezimena i imena u Srbiji